Marknadsföring via mail

Att marknadsföra via mail kallas enkelt för e-postmarknadsföring och är adresserad reklam som ramlar in i mottagarnas e-post. Ofta skickas reklam i HTML-formaterad e-post och denna marknadsföringsstrategi kan även kallas direktreklam via e-post eller elektronisk direktreklam. När sådan reklam är oönskad eller diskuteras i folkmun, kan den kallas spam. Samma teknik som används vid e-postmarknadsföring används vid utskick av nyhetsbrev, information, inbjudningar och pressreleaser.

Fördelarna för företaget som använder sig av e-postmarknadsföring är att deras reklam väldigt snabbt och billigt når sina mottagare. Det går även snabbt att svara på erbjudanden samt få respons. Här kan mottagaren snabbt och lätt begära mer information kring reklamen och företaget som skickat reklamen kan snabbt få återkoppling på mailet om vad som var positivt och negativt. Man får även väga in miljösynpunkten att det inte skickas i pappersform utan endast sker elektroniskt.

Det som alla dock någon gång säkerligen har känt när man fått e-postmarknadsföring i mailboxen så är det att det företag som skickat inte känns vidare seriöst. I folkmun brukar denna reklam faktiskt kallas spam eller skräppost och ofta är det många som inte ens öppnar brevet utan bara slänger det i papperskorgen, direkt när det ramlar in.

Om man störs av de mail med reklam som ramlar in i inkorgen kan man i många e-mailsystem förknippa vissa adresser med skräppost så att man slipper se dem i inkorgen. Förutom detta så är det att avregistrera sig från så många företag som möjligt eller ha flera e-mails – en seriös och en mindre seriös som man kan använda för olika registreringar online. Det är oftast vid sådana som våra e-mailadresser snappas upp och kommer in i reklamsystem. Men, kanske kan det i nästa spam stå någonting intressant – vem vet.